• Telefon: 0 (282) 263 59 53
  • E-mail: info@haciogluyapimarket.com
  • Çalışma Saatlerimiz: 08:30-19:00

Misyon – Vizyon

  • Home
  • /
  • Misyon – Vizyon

Misyon


Yapı sektöründe ihtiyaç duyulan malzemelerle alakalı, güçlü ürün gruplarıyla beklentileri karşılamak, talep edilmesi halinde, bu ürün gruplarıyla alakalı uygulamalar gerçekleştirerek, kalıcı ve zevk sahibi mekanların inşa edilmesine öncülük yapmak.

Vizyon

Atılım stratejileri ve yönetim politikalarımız doğrultusunda hareket ederek; Yapı – İnşaat sektöründe değer üreten anonim bir yapı oluşturmak ve sektöre yön veren öncü kuruluşlar arasında yer almak.

Atılım stratejilerimiz:

• Genç girişim ruhunun sağladığı, yüksek çalışma azmi ile analitik çözüm gücünü diri tutmak.
• Değişen rekabet şartlarının ve gelişen sektörel yeniliklerin seyrini, sistematik şekilde izlemek.
• Sürdürülebilir büyümeye fırsat verebilecek tüm detayları analiz ederek raporlamak.
• Optimum noktada hizmet üretmek ve bu yönde performans araçlarını en etkin şekilde kullanmak.
• İlişkili olduğumuz iş çevreleri ile kalıcı ve gerçekçi bir hukuk geliştirmek.

Yönetim Politikalarımız:
• AR-GE çalışma çemberini sürekli olarak genişletmek.
• Donanımlı işgücü ve yönetici kadro potansiyelini, her an hazır olacak şekilde istihdam etmek.
• Çalışanlarımızın motivasyonunu sorumluluk vererek arttırmak.
• Çözüm ortaklığına gittiğimiz firmalardan, ürün ve hizmet temini noktasında azami istifadeyi sağlamak.
• Politikalarımız sonucu ulaştığımız faydaların tamamını, portföyümüzün hizmetine sunmak.